Úřední deska

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky" provozovatele Rumpold - R Rokycany s.r.o., IČO: 62 61 93 57 ...

Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

V souladu s § 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 3. dubna 2023 od 09:00 hodin ...

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo p.č. 199/3 v k.ú. Krotějov”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...