Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „ZAŘÍZENÍ PARNÍHO STERILIZÁTORU PRO INFEKČNÍ ZDRAVOTNICKÝ ODPAD - PLZEŇ” – doručované veřejnou vyhláškou

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „ZAŘÍZENÍ PARNÍHO STERILIZÁTORU PRO INFEKČNÍ ZDRAVOTNICKÝ ODPAD - PLZEŇ”, doručovaného veřejnou vyhláškou, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „ZAŘÍZENÍ PARNÍHO STERILIZÁTORU PRO INFEKČNÍ ZDRAVOTNICKÝ ODPAD - PLZEŇ”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „ZAŘÍZENÍ PARNÍHO STERILIZÁTORU PRO INFEKČNÍ ZDRAVOTNICKÝ ODPAD - PLZEŇ” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Výrobní linky na hliníkové nápojové plechovky" provozovatele Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., IČO: 64 93 92 94 ...

Oznámení o zahájení změny územního rozhodnutí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby „I/27 Plasy – obchvat“ ...

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Otava 6

Změna rozhodnutí Ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 15.05.1972, čj. 75.034/129/65, ve znění rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 16.06.2008, čj. ŽP/7465/08 ...