Úřední deska

Oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb.

Oznámení o identifikačních údajích dopravce dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Chválenice” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Modernizace zemědělského areálu Chválenice” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Závazné stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí - Zpracování kameniva z odvalu

Stanovisko ...

Doručení rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou - Kanalizace a ČOV Nezamyslice

Doručení rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, o odvolání veřejnou vyhláškou - stavba kanalizace a centrální ČOV v obci Nezamyslice ...

Zahájení územního řízení "Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)"

Veřejná vyhláška - oznámení a informace zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)" ...