Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/27 Hadačka, část Výrov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/27 v obci Hadačka, část Výrov, k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu zamezení zkracování nařízené objízdné trasy vozidly nad 7 tun ...

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/27 Vysoká Libyně

Krajský úřad Plzeňského kraje vydal návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/27 v úseku od hranice Plzeňského kraje, staničení cca 89,500 km za obec Vysoká Libyně, staničení cca 93,210 km doplněním svislého a vodorovného dopravního značení po dokončení staveb "I/27 Vysoká Libyně" a "I/27 Vysoká Libyně, rektifikace oblouku", a zrušení stávající místní úpravy provozu, která je v kolizi s navrženou místní úpravou provozu ...

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/20 Nepomuk

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/20 v obci Nepomuk k zajištění bezpečnosti silničního provozu, za účelem realizace opravy místní komunikace u hřbitova v rámci akce „MK (u hřbitova), Nepomuk“ ...

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/27 Přeštice, ul. Hlávkova

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/27 v obci Přeštice, v ul. Hlávkova, k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu rekonstrukce chodníku při vyústění ulice V Brance do ulice Hlávkova ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/22 a I/27.