Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Plzeň

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/27 (ul. Klatovská) v Plzni (ve směru do centra) ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Rybnici

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v obci Rybnice v termínu od 29.10.2022 do 11.11.2022 k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou vjezdové brány do obce Rybnice ve směru od Plas ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. I/20, I/26, ul. Ukrajinská, Tyršova, U Prazdroje v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - silnici I/20 a I/26, ul. Ukrajinská, Tyršova, U Prazdroje v Plzni k zajištění bezpečnosti silničního provozu, za účelem pořádání kulturní akce „Pilsner Fest 2022“

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemní komunikaci, silnici I/20, za účelem označení vedení objízdné trasy, přesunutí vyznačení provizorní zastávky do ul. Jasmínová v rámci akce „Obnova zastávkových zálivů pro PMDP, Světovar, Pekárna“

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemní komunikaci, silnici I/20, za účelem informování o objízdné trase z důvodu uzavírky Koterovské návsi a vyznačení objízdné trasy v rámci pořádání akce "Medový jarmark".