Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Klatovy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 (v extravilánu), ve směru Klatovy – Sobětice, okr. Klatovy ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Klatovy - Štěpánovice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 /v extravilánu), mezi obcemi Klatovy – Štěpánovice, okr. Klatovy.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plzni, ul. Plaská, ve směru z centra, v křižovatce s místní komunikací u železniční zastávky Plzeň - Bolevec v termínu od 15.2.2023 do 15.3.2023.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/22 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - na silnici I/22 a I/27.