Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 Klášter u Nepomuka

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává návrh na stanovení místní úpravy provozu na stávající silnici I/20 v místě křižovatky se silnicí III/117 47 Klášter u Nepomuka, za účelem realizace svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti s provedenou stavební úpravou rekonstrukce křižovatky silnic I/20 x III/117 47, dle předložené situace s datem 04/2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 (Palackého náměstí) a I/27 (Sady Pětatřicátníků) k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu omezení silničního provozu částečnou uzavírkou v souvislosti s výměnou tramvajových kolejí v termínu od 8.7.2024 do 26.7.2024.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Horšovský Týn

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/26 v extravilánu města Horšovský Týn v blízkosti mostu ev.č. 26-037, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti opravou mostního objektu ev.č. 26-037 v rámci akce „I/26 – Horšovský Týn, most přes železniční trať Staňkov - Poběžovice ev.č. 26-037“.

Stanovení přechoné úpravy provozu na silnici I/20, I/26 a I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I(20, I/26 a I/27 v Plzni k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením provozu uzavírkou na silnici I/27 (jízdního pásu směr Most v úseku od křižovatky s ul. Karlovarská ke křižovatce s ul. Na Sudech – včetně) z důvodu opravy povrchu silnice I/27 ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Holýšov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/26, v místě železničního přejezdu P616, km 142,861 ve městě Holýšov, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s úplnou uzavírkou dotčené silnice I/26 z důvodu realizace opravy železničního přejezdu P616 v rámci akce „Oprava železničního přejezdu P616 v Holýšově“ ...