Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plzni, ul. Karlovarská, ul. Lidická v souvislosti s omezením silničního provozu na místní komunikaci ul. Karlovarská z důvodu opravy provizorní objízdné trasy v rámci akce "Retenční nádrž Vinice", v termínu od 2.7.20022, 18:00 hod. do 3.7.2022, 06:00 hod ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Plzeň, TT

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (ul. Klatovská, sady Pětatřicátníků) v Plzni, ve směru Bory - Lochotín, Lochotín – Bory, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany pracovníku provádějících stavební práce na rekonstrukci TT umístěné podél silnice I/27 ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Švihov

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 u obce Švihov ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/20

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 za účelem vyznačení uzavírky a pracovního místa v rámci akce „II/180 Oprava malé OK u Olympie Plzeň - Černice“, v termínu od 4.7.2022 do 31.8.2022 ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/21 k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením silničního provozu uzavírkou silnice I/21 v termínu od 4.7.2022 do 11.9.2022 v rámci akce "I/21 Chodová Planá - vjezdová brána" ...