Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou - město Janovice nad Úhlavou

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou - město Janovice nad Úhlavou ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - prodej pozemku v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova

Prodej pozemku v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova

Záměr pronájmu nebytových prostor - jídelna KÚPK

Plzeňský kraj zveřejňuje dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy Škroupova 18 v Plzni o celkové ploše 223 m2, upravené a vybavené pro provoz stravovacího zařízení.

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemků v k. ú. Lomnička u Plas

Prodej pozemků v k. ú. Lomnička u Plas ...