Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2023 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2023 celkem 1090 kontrol, z toho 666 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2023) a 424 mimořádných. Jednalo se o kontrolní činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2022 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2022 celkem 1043 kontrol, z toho 564 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2022) a 479 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2022 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2022 celkem 434 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 373 plánovaných a 61 mimořádných.

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2021 celkem 3373 kontrol, z toho 2939 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2021) a 434 mimořádných.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2021 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2021 celkem 404 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 351 plánovaných a 53 mimořádných.