Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2022 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

28. března 2023 09:56, JUDr. Klára Seidenglanzová

Soubory ke stažení