Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

obrazek
28. března 2022 18:41, aktualizováno 17. května 2022 13:53, JUDr. Klára Seidenglanzová
Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2021 celkem 3373 kontrol, z toho 2939 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2021) a 434 mimořádných.

Soubory ke stažení