Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2021

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2021 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2021

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v I. pololetí roku 2021 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 3. 12. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2020

Plán kontrolní činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech ve II. pololetí roku 2020 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 5. 6. 2020.

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2020

Plán kontrolní činnosti prováděné na obecních a městských úřadech ve II. pololetí roku 2020 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 5. 6. 2020.

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2020

Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné na soukromých školách a dalších subjektech v I. pololetí roku 2020 byl schválen ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 29. 11. 2019.