EIA

03. února 2006 14:23, aktualizováno 10. února 2012 18:17, Ing. Milan Kozel

 

Přehled o prováděných procesech posuzování vlivů na životní prostředí záměrů  v Plzeňském kraji podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EIA - odkaz na stránky MŽP