Podmínky pro přijímání datových zpráv

07. října 2010 12:51, aktualizováno 13. září 2021 13:33,
Elektronická adresa elektronické podatelny:

posta@plzensky-kraj.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz níže) doručovaných Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚ PK“).

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň

id datové schránky: zzjbr3p

Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa   7:30 – 17:00
úterý a čtvrtek   7:00 – 15:15
pátek   7:00 – 14:00

KÚ PK neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově KÚ PK.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:
- elektronická značka elektronické podatelny (kvalifikovaný systémový certifikát)
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:
Na elektronickou podatelnu byla doručena Vaše emailová zpráva
Předmět:
Datum doručení: dd.mm.rrrr hh:mm:ss
Obsah emailové zprávy je uložen v příloze tohoto e-mailu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších archivních formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, USB flashdisk případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě nepřijetí datové zprávy kvůli podezření na obsah škodlivého software, SPAM apod.:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo byla vyhodnocena jako SPAM (strojově nebo obsluhou) apod., není dále elektronickou podatelnou zpracovávána a není odesíláno potvrzení.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu elektronické podatelny posta@plzensky-kraj.cz případně na poštovní adresu KÚ PK.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem:
Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, je vyrozuměn odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, se nezpracovává.