Přeshraniční projekty Plzeňského kraje

obrazek
25. října 2019 11:47, aktualizováno 24. února 2020 11:37, Bc. Filip Beránek DiS.

Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ – projekt zrealizovaný Plzeňským krajem v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 spolufinancovaný Programem přeshraniční spolupráce Česká republika  - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 v partnerství s Tourismusverband Ostbayern e. V. a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Výstupem tohoto projektu byl vznik turistického produktu – systému pěších dálkových tras nesoucí název Zlatá stezka. Jednotlivými výstupy bylo vyhledání a vyznačení stezky v terénu, osazení základní turistickou infrastrukturou, vytvoření  webových stránek, etapového průvodce a map. Součástí byla též mediální propagace v tištěných a elektronických médiích, na Facebooku a Instragramu. Zlatá stezka se též prezentovala na veletrzích cestovního ruchu.

Bližší info na www.zlatoustezkou.cz.

Vintířova stezka – projekt v současnosti realizovaný Plzeňským krajem (listopad 2018 – srpen 2021) spolufinancovaný Programem přeshraniční spolupráce Česká republika  - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 v partnerství s ARBERLAND REGio GmbH. V letošním roce byly dokončené práce na historickém konceptu, byla vytvořena vyhledávací studie stezky a připravuje se architektonická studie pro symbolická místa.