Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02362022

obrazek
10. června 2022 08:16, Julie Strnadová

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a obcí Velhartice. Dodatek je zveřejněn v příloze níže:


Soubory ke stažení