Schválení Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2024

obrazek
26. března 2024 09:59, aktualizováno 11:10, Mgr. René Zeithaml

Projekty obcí

Rada Plzeňského kraje schválila 25. 3. 2024 usnesením č. 4756/24 poskytnutí dotací z DT PSOV PK 2024 – Projekty obcí v celkové výši 117 milionů korun.

Přehled schválených dotací na Projekty obcí podle jednotlivých okresů najdete zde:


Přehled schválených dotací na Projekty obcí za celý Plzeňský kraj najdete zde:Případné nečerpané nebo vrácené finanční prostředky programu budou přerozděleny náhradním akcím. Prostředky se prioritně vrací do stejného okresu, ve kterém obec od schválené dotace odstoupila. Seznam náhradních akcí najdete zde:


Dotace na územní plány ve výši 3 milionů korun budou schváleny později, pravděpodobně na jednání Rady Plzeňského kraje 22. 4. 2024.


Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z PSOV 2024 budou uzavírány od 9. 5. 2024 do 16. 10. 2024, smlouvy budou uzavírány výhradně elektronicky, tj. s kvalifikovaným elektronickým podpisem, ke kterému musí být připojeno kvalifikované elektronické časové razítko.

Před uzavřením dotační smlouvy je nutné vložit do systému eDotace další podklady (viz pravidla dotačního programu). Podklady je možné vložit až po převedení žádosti do stavu Doplnění podkladů (zajistí administrátor během dubna).