Exekuce nezletilých

Exekuce nezletilých

10. června 2021 13:26, aktualizováno 19. ledna 2022 14:13, Mgr. Kristýna Vanclová

Toto pojednání se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou tzv. dětských dlužníků, jakožto nezletilých poplatníků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V příloze najdete Metodické doporučení obcím k problematice vyměřování místního poplatku za komunální odpad nezletilému poplatníkovi.


Soubory ke stažení