Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

Zde najdte vzory formulářů pro podání žádosti a informace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, seřazené podle jednotlivých roků.