Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy"

obrazek
18. května 2023 08:57, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 12. května 2023 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, připravilo již tradiční Konzultační den pro obecní a městské úřady na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy".

Účastníky konzultačního dne přivítal Ing. Karel Hladký, vedoucí odboru ekonomického a seznámil je s programem konzultačního dne.

Mgr. Irena Sinkulová úvodem informovala přítomné o poradě Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv, která proběhla dne 13. 4. 2023 a o Setkání pracovníků krajských úřadů na úseku místních poplatků, které se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. 4. 2023  a zorganizoval jej Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dále informovala o kontrolách přenesené působnosti, které provádí Krajský úřad Plzeňského kraje u obecních a městských úřadů na úseku místních poplatků.

Přednášku pro účastníky konzultačního dne na téma "Místní poplatky a vybrané instituty z jejich správy" na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje, připravila lektorka Mgr. Ing. Radka Malinová, působící jako právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která se specializuje na oblast poplatků a daní.

Ve své přednášce se Mgr. Ing. Radka Malinová podrobně zabývala jednotlivými místními poplatky, jejich právní úpravou obsaženou v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a také vybranými instituty ze správy místních poplatků, která je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Také se s účastníky podělila o své zkušenosti získané svou činností v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Za krajský úřad bychom paní Mgr. Ing. Radce Malinové chtěli poděkovat za skvělou přednášku, obsáhlou prezentaci, a také za to, že během své přednášky a také po jejím skončení ochotně odpovídala na položené dotazy a o jednotlivých tématech s účastníky diskutovala.

Zároveň si dovolujeme poděkovat i všem, kteří se konzultačního dne zúčastnili, dotazovali se a přispěli svými zkušenostmi ze své činnosti vykonávané při správě místních poplatků.

Vzhledem k velkému zájmu obecních a městských úřadů o toto téma Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, zorganizuje ještě další přednášku Mgr. Ing. Radky Malinové.

Prezentaci lektorky naleznete v příloze.

Soubory ke stažení