Obecná metodika pro obce

Metodika pro zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků obecním úřadem

Najdete zde rozsah přenesené působnosti, zajištění výkonu přestupkové agendy a rozhodnutí o delegaci přenesené působnosti.

Základní orientační informace k GDPR

Základní orientační informace k GDPR

Metodika k systémové podjatosti

Zde najdete metodickou pomůcku, kterou zpracoval odbor legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra České republiky

Úniky zvířat a volné pobíhání psů

Metodika pro obce týkající se úniků zvířat a volného pobíhání psů.