Podporujeme mladé migranty ke studiu na střední škole!

obrazek
17. května 2023 08:13, Ing. Zuzana Švehlová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola v Plzni (KCVJŠ) ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací META, o. p. s. realizuje projekt „Let´s Grow!“, jehož cílem je podpora při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělávání a podpora pedagogů středních škol při vzdělávání vícejazyčných žáků. A v neposlední řadě i snaha dosáhnout systémové změny na státní úrovni ve spolupráci s krajskými samosprávami.

Jednou z aktivit projektu je LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ (viz leták v příloze). Jedná se o 100 hodin intenzivní výuky českého jazyka pro žáky ze slovanských států, kteří jsou přijati ke studiu na střední škole v ČR a jejichž znalost českého jazyka je na úrovni A0, A1, A2 – B1. Cílem kurzu a následné spolupráce s přijímající školou je připravit žáky pro vstup a úspěšné dokončení střední školy.

V případě zájmu o více informací či o spolupráci nás kontaktujte: svobodova@infokariera.cz nebo parlasek@infokariera.cz.


Podrobné informace na https://www.kcvjs.cz/projekty-js 

Soubory ke stažení