Pomoc Ukrajině

Mimořádná dotační výzva MPSV na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí je možné předkládat žádosti do mimořádné dotační výzvy o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

Повідомлення / Upozornění VZP

Informace pro občany UA pobývající na území ČR s vízem dočasné ochrany déle než 150 dní / Інформація для громадян UA, що перебувають на території ЧР з візою тимчасового захисту довше, ніж 150 днів.

Spolek na výuku češtiny pro Ukrajince hledá lektory

Lektoři získají zdarma intenzivní dvoutýdenní online kurz "Jak vyučovat První kroky v českém jazyce pro cizince".

Informace k administraci ubytování, výplatě kompenzačního příspěvku a důležitá upozornění pro ubytovatele

Zde najdete postup a formuláře k získání kompenzačního příspěvku

Příspěvek pro solidární domácnost

Zde najdte, zda na příspěvek máte nárok a jak o něj zažádat.