Programové období 2004 - 2006

Bulletin Strukturální fondy 2004-2006 výsledky a dopady na současné programové období

Informační bulletin nabízí podrobné výsledky minulého programového období.

Závěrečná konference "Společný regionální operační program v Plzeňském kraji"

Konference k ukončení Společného regionálního operačního programu v Plzeňském kraji se koná 5.12.2007 v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Stav čerpání peněz EU určených pro období 2004-2006

Čerpání dotací za období 2004-2006 v současné době probíhá bez problémů a jsou vytvořeny všechny předpoklady k tomu, aby ČR nemusela vracet prostředky ze strukturálních fondů zpět do rozpočtu Evropské Unie.

Programové období 2004 - 2006

Tato sekce obsahuje informace o programech spolufinancovaných z fondů Evropské Unie v České republice v období 2004-2006.