Veřejné zadávání

Veřejné zadávání

Ve věci zadávání veřejných zakázek jsou Plzeňský kraj, příspěvkové organizace Plzeňského kraje a právnických osob, jejichž je Plzeňský kraj většinovým společníkem, povinné řídit se směrnicí Rady Plzeňského kraje č. SRPK – 2/2022/PRAV-002-Q o zadávání veřejných zakázek.