Volební období 2008 - 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2008 - 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje

Volené orgány Plzeňského kraje

Vyšší územně-samosprávné celky (VÚSC), jednodušeji řečeno kraje.