Záležitosti národnostních menšin

Jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ

Veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče upozorňující na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ. Letáky jsou vyhotoveny v české i romské verzi. Úvodní otázky uvedené v letáku vycházejí z reálných případů, s nimiž se ochránkyně setkává ve své praxi. Při práci v terénu bylo zjištěno, že romským rodičům chybí informace a přiložené letáky jsou považovány za nástroj, který může přispět ke zlepšení situace. Jedním z problematických bodů při zápisech romských dětí do základní školy a mateřské školy je fakt, že jejich trvalý pobyt často neodpovídá skutečnému bydlišti. Trvalý pobyt dítěte je přitom klíčový – dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu musí školka či škola přijmout vždy (pokud má volnou kapacitu), dítě nespádové přijmout nemusí. Trvalý pobyt je zároveň důležitý i pro přiznání dávky na bydlení (příspěvku na bydlení). Jak řešit situace s trvalým pobytem dítěte pomůže příloha „trvalý pobyt“. Odkaz: www.ochrance.cz