Zástupci Plzeňského kraje navštívili Tehničkou školu Daruvar

obrazek
15. května 2023 12:31, aktualizováno 15:09, Ing. Zuzana Švehlová

Ve dnech 9. 5. 2023 – 12. 5. 2023 navštívili zástupci Plzeňského kraje partnerské město Daruvar, jehož žáci střední technické školy se pravidelně umisťují na předních místech mezinárodní robotické soutěže vyhlašované Plzeňským krajem. Ten má již od roku 2011 podepsanou partnerskou spolupráci v oblasti kultury a vzdělávání s Bjelovarsko-bilogorskou župou v Chorvatsku. Region je typický výraznou českou menšinou a má dokonce svého zástupce v Chorvatském parlamentu.

Bohatě připravený program zahrnoval nejen návštěvu Tehničké školy Daruvar a jejich odborných učeben a dílen odborného výcviku, během které zástupci školy a Plzeňského kraje diskutovali o způsobech výuky technických předmětů a o spolupráci středních škol se zaměstnavateli. Velice zajímavá byla také návštěva mateřské a základní školy, ve kterých probíhá výuka v českém jazyce a která se těší stále většímu zájmu tamních obyvatel.

Návštěva byla spojená také s oficiálním přijetím u starosty města Daruvaru Damira Lneničeka a poslance pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bíleka, předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsku Anna-Marie Štrumlove Tučkove, zástupce hejtmana z řadu příslušníků české národnostní menšiny Tanji Novotni Golubić.

https://daruvar.hr/

Významná byla návštěva Bjelovarsko-bilogorska županije, kde delegaci Plzeňského kraje osobně přivítal hlavní představitel úřadu Marko Marušič a jeho spolupracovníci. Tématem diskuse byla zejména účast chorvatských žáků v mezinárodní robotické soutěži a jejich vynikající úspěchy, kterých v soutěži každoročně dosahují. Bjelovarsko-bilogorska županije finančně podporuje výjezdy žáků do českých regionů a pomáhá tak rozvíjet školní partnerství a rozvoj českého jazyka a české kultury.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Závěrečný den byl věnován návštěvě celostátní soutěže středních škol Worldskills Chorvatsko v Záhřebu, na které se prezentovalo více než 40 oborů vzdělání. Delegace Plzeňského kraje se zajímala především o soutěže v technických oborech, prezentaci oborů robotiky, elektrotechniky a strojírenství. Inspirující bylo zjištění, že tato třídenní soutěž slouží zároveň jako prezentační akce pro základní školy, jejíž žáci se během návštěvy seznamují s nabídkou vzdělávacích programů a možnostmi studia v Chorvatsku.

WorldSkills Croatia 2023

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ing. Vladimír Kroc ocenil především píli a aktivitu české menšiny v Daruvaru, která vysoce nad rámec pracovních povinností pečuje o rozvoj českého jazyka a o udržení českých národních zvyklostí: „Je pro nás velice cenné, že jsme se mohli během návštěvy v Daruvaru seznámit s činností českého spolku. Výuka českého jazyka je v daruvarských školách na vysoké úrovni a díky četným dobrovolnickým aktivitám je český jazyk efektivně rozvíjen v mnoha zájmových oblastech pro obyvatele všech věkových kategorií“.

V závěru setkání přislíbili zástupci Tehničké školy Daruvar účast na dalším ročníku mezinárodní robotické soutěže, která se bude konat v Plzeňském kraji v březnu 2024. Již nyní však Plzeňský kraj připravuje řadu novinek a inovací, neboť robotická vozítka jsou každým rokem na vyšší technické úrovni.Galerie