Závěrečný účet a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021

15. června 2022 14:59, Ing. Milena Nová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 13. června 2022, usnesením č. 750/22, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2021 a řádnou účetní závěrku účetní jednotky Plzeňský kraj.

V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2021 zveřejněn na internetových stránkách Plzeňského kraje:

http://www.plzensky-kraj.cz/zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje


Soubory ke stažení