Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020

obrazek
17. června 2021 12:53, Ing. Milena Nová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. června 2021, usnesením č. 278/21, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách Plzeňského kraje:
http://www.plzensky-kraj.cz/zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje


Soubory ke stažení