Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj

obrazek
12. června 2023 14:30, Ing. Milena Nová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12. června 2023, usnesením č.1210/23, závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022.
V souladu s ustanovením § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách Plzeňského kraje:

http://www.plzensky-kraj.cz/zaverecny-ucet-plzenskeho-kraje

V listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Škroupova 18, Plzeň, číslo dveří E 402.


Soubory ke stažení