66. jednání Rady Plzeňského kraje

06. března 2023 12:10, Bc. Eva Mertlová


Pro Zimní olympiádu dětí a mládeže vyhlašuje kraj soutěž o logo a maskota

Plzeňský kraj pořádá v roce 2027 Hry XII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, v souvislosti s touto akcí vyhlašuje soutěž pro žáky a žákyně středních škol v Plzeňském kraji a studenty Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni ve vytvoření grafického návrhu loga a maskota. "Velmi se těším na studentské i žákovské návrhy loga, které musí symbolizovat náš kraj a zároveň olympiádu a mládež. Maskot pak může být smyšlená či skutečná postava zvířete či jiné bytosti a ta se stane symbolem olympiády. Sportující maskoty jsme mohli vidět na řadě olympiád v ostatních krajích a je to pro nás velká výzva přijít s originálním symbolem, který Plzeňský kraj vystihne a sváže se zimními sporty," říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Soutěžní návrhy mohou žáci a studenti elektronicky posílat na krajský úřad do 30. 6. 2023.

Vyhlášení programu na podporu mezigeneračních komunitních a mateřských a rodičovských center

Rada schválila dotační program, který cílí na podporu projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v celém Plzeňském kraji. Alokovaná částka na program pro rok 2023 je 1 mil. Kč. "Program, který umožňuje rozšíření a také zkvalitnění aktivit zmiňovaných center, vyhlašuje Plzeňský kraj už od roku 2011. V loňském roce byl rozšířen právě o mezigenerační komunitní centra, která podporují rodinný život," říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.

O neinvestiční formu dotace podporující rodinný život mohou organizace a spolky žádat prostřednictvím aplikace eDotace na webových stránkách Plzeňského kraje od 11. 4. 2023 – 4. 5. 2023.

Kompenzační příspěvek za ubytování pro uprchlíky

Rada schválila přijetí kompenzačního příspěvku 39,85 mil. Kč pro Plzeňský kraj za již hrazené ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Příspěvek je hrazen z dotace ministerstva financí „Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny“. O částku 39,85 mil. Kč je navýšena příjmová část rozpočtu Plzeňského kraje. Kompenzace z dotace ministerstva financí jde do Rezervního fondu PK, následně je o tuto částku navýšena výdajová část rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, z níž je ubytování pro příchozí uprchlíky hrazeno.

"Tato částka je kraji proplacena na základě žádostí podaných v prosinci loňského roku. Tyto prostředky byly předfinancovány z Rezervního fondu Plzeňského kraje už v roce 2022. Navýšení výdajové části v oblasti krizového řízení právě z Rezervního fondu PK je nutné s ohledem na další předpokládané předfinancování výdajů souvisejících s migrační vlnou z Ukrajiny. Jde zejména o výdaje na dočasná nouzová přístřeší a nouzová ubytování ukrajinských uprchlíků," vysvětluje radní pro oblast ekonomiky Pavel Strolený a dodává: "V následujících dnech bychom měli obdržet kompenzaci za leden letošního roku, kdy bylo z krajských volných prostředků tedy z rezervního fondu již vyplaceno více než 69 mil. Kč jako úhrada za zmiňované ubytování."

V současné době už Plzeňský kraj předfinancoval – proplatil faktury ubytovatelům za únor 2023, měsíčně jde o podobnou částku měsícům předchozím.