Informace z jednání RPK

67. jednání Rady Plzeňského kraje

Rada PK odsouhlasila záměr provozování nemocnice v Sušici, a to za dvou následujících podmínek. První je, že město Sušice převede, neboli daruje, bezúplatně na kraj movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví města Sušice, ve kterém je provozována nemocnice za účelem provozování zdravotnického zařízení, to jest poskytování zdravotních služeb.

66. jednání Rady Plzeňského kraje

Informace z 66. jednání Rady Plzeňského kraje, které se uskutečnilo 6. 3. 2023.