94. jednání RPK

obrazek
20. května 2024 11:23, aktualizováno 15:22, Ing. Helena Frintová

Plzeň 20. května 2024

Kraj podpoří výrobu pořadu o Jindřichu Polákovi
Podporu ve výši 150 tis. Kč schválila rada pro Českou televizi na výrobu dokumentu o Jindřichu Polákovi, autorovi známých děl Pan Tau nebo Návštěvníci. Pod pracovním názvem Návštěvník Jindřich Polák vznikne dokument mapující výraznou osobnost samotného režiséra, spolutvůrce fenoménu rudé sci-fi a specifického žánru dětské fantazy. „V připravovaném filmu budou vůbec poprvé použity osobní archivy, které dodají dílu unikátnost a exkluzivitu. Zároveň budou natočeny i rozhovory s klíčovými osobnostmi, které s Jindřichem Polákem spolupracovaly, a budou také přiblížena místa natáčení nadčasových seriálů. Dokument se bude natáčet také v našem kraji, jelikož právě druhá řada legendárního seriálu Pan Tau byla natáčena v Domažlicích,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Dokument bude dokončen v květnu příštího roku, autorem scénáře a režisérem je Jakub Skalický.

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví
Rada schválila poskytnutí 22 mil. Kč pro žadatele programu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje pro rok 2024. Do uzávěrky podávání žádostí 17. 4. 2024 přišlo celkem 37 žádostí s požadavky na téměř 30 mil. Kč. Dotace budou využity např. na opravu hřbitovní zdi (Bor u Tachova-Holostřevy 330 tis. Kč), opravu objektu bývalé sýpky (Bukovník, 100 tis. Kč), historická hasičská zbrojnice (Kokašice, 800 tis. Kč), bývalá hospodářská usedlost (Křelovice, 1 mil. Kč), oprava historických kamenných dlážděných povrchů náměstí (Nepomuk, 1 mil. Kč), návesní kaple sv. Anny (Vochov, 200 tis. Kč) obnova v minulosti zničené kaple Panny Marie (Svojšín-Řebří, 600 tis. Kč).

(předkládá Libor Picka)


Podpora péče o opuštěná a toulavá zvířata
V rámci podpory dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata a podpory kastrace koček na území kraje rada schválila dotace 2,2 mil. Kč. Z dotačního titulu Podpora registrovaných útulků pečující o opuštěné a toulavé psy a kočky na území PK půjde částka 2 mil. Kč. Mezi dvanácti podpořenými jsou obec Němčovice (200 tis. Kč), Šance pro kočku, z.s. (100 tis. Kč), nalezenci-Šumaváci, z.s. (100 tis. Kč), U Františka, z.s. (200 tis. Kč) město Horšovský Týn (200 tis. Kč). „Podpora je určena na vybavení, rekosntrukci a provoz registrovaných útulků, veterinární péči, krmivo a také na kastraci koček,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard s tím, že z dotačního titulu Podpora kastrace koček na území PK budou poskytnuty dotace po 100 tis. Kč dalším dvěma subjektům po 100 tis. Kč. Jsou to Fousky, z.s. a Kočičáci Trhanov, z.s.

(předkládá Josef Bernard)

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada schválila a doporučila ke schválení zastupitelstvu neinvestiční dotace ve výši 4,35 mil. Kč z oblasti tělovýchovy a sportu. Dotace bude poskytnuta Tréninkovému centru běžeckého lyžování Plzeňského kraje na realizaci projektu Tréninkové centrum běžeckého lyžování PK (1,6 mil. Kč). Druhým žadatelem, který obdrží dotaci, bude Tréninkové centrum Tělovýchovné jednoty sportovního areálu Špičák. „Dotace ve výši 1,4 mil. Kč bude využita na realizaci projektu Příprava mládežnických závodníků pro republikové závody v roce 2024,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc a dodává: „Třetím žadatelem je Sokolská župa Plzeňská, která dotaci 1,35 mil. Kč využije na realizaci projektu SLET 24.“ Dotace budou poskytnuty v souladu se Zásadami pro poskytování individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, které v září 2022 krajská rada schválila.

(předkládá Vladimír Kroc)

Kraj i nadále podpoří Zelené autobusy na Šumavu
Rada schválila uzavření smlouvy se Správou Národního parku Šumava na zajištění tzv. Zelených autobusů, které zajišťují dopravní obslužnost na území Šumavy. Dohoda, kdy Plzeňský kraj převzal zajištění Zelených autobusů na Šumavě, vznikla už v roce 2021. Původně kraj pouze spolufinancoval projekt Zelených autobusů, který měl za cíl především usměrnit dopravu na Šumavě. Správa NP Šumava projekt řídila. Od roku 2021 zajišťuje Zelené autobusy Plzeňský kraj, Správa NP Šumava podle dohody poskytuje kraji příspěvek. Pro letošní rok to bude 350 tis. Kč k zajištění spojů na trasách Špičák-Kvilda a Horská Kvilda-Bučina, a t v období 18. 5. – 13. 10. 2024. „Výhodou pro cestující v tomto případě je to, že u těchto autobusových linek bude možné využít tarif IDPK,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Předpokládaný objem kilometrů pro rok 2024 je 80 tis. km. Plzeňský kraj zaplatí 3,7 mil. Kč. Příjmy z tržeb budou jedním ze zdrojů, které pokryjí ztrátu způsobenou provozem těchto linek. Předpokládaná kompenzace po odečtení tržeb je 2,8 mil. Kč.

(předkládá Pavel Čížek)

Dotace obcím na zajištění bezpečnosti
Již posedmé vypsal Plzeňský kraj v letošním roce dotační program Podpora obcí Plzeňského kraje při zajištění bezpečnosti. Pro letošní rok bude rozděleno 10 mil. Kč mezi 49 žadatelů. „Mnohé obce se s problematikou zajištění bezpečnosti potýkají dlouhodobě, proto skrze tento program systematicky finančně podporujeme různé požadavky obcí. Jsou to například kamerové systémy či měřiče a ukazatele rychlosti jízdy v obci. Dotaci ale lze využít také na obecní polici, bezpečnostní agentury, realizaci technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích a také na zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti dané obce,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Podpora jednotek SDH v Plzeňském kraji pro rok 2024
S ohledem na povinnost kraje dle zákona o požární ochraně zabezpečit plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, přispívá Plzeňský kraj obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany. Dotaci nelze využít na preventivní, výchovné, sportovní, spolkové a kulturní aktivity v oblasti požární ochrany. V rámci programu lze využít několik dotačních titulů:
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu, nového požárního přívěsu pro hašení, nové cisternové automobilové stříkačky, na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu. Dále lze opravit v menším rozsahu cisternové stříkačky nebo rychlé zásahové automobily či pořídit přenosnou motorovou stříkačku.
(předkládá Rudolf Špoták)


Podpora mateřských, rodičovských a mezigeneračních center
Rada schválila rozdělení dotací ve výši 1,5 mil. Kč mezi 24 žadatelů z dotačního titulu Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024. Cílem programu je podpora a rozšíření činnosti zmiňovaných center.

Dotace z programu podpory sociálních služeb
Rada projednala poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024“ v celkové výši 29 mil. korun, z toho neinvestiční prostředky činí 24 mil. Kč (provozní podpora základních činností sociálních služeb), investiční 5 mil. Kč (např. automobily pro terénní služby, vybavení zařízení sociálních služeb - tabletové vozíky, pračka, myčka, zvedák).

O neinvestiční podporu podalo žádost 86 registrovaných sociálních služeb 41 poskytovatelů sociálních služeb v celkovém objemu 52,9 mil. korun, přičemž rozdělovaná částka činila 24 mil. korun. Rada rozhodla o poskytnutí dotací ve výši 730.769 korun. Dále na návrh komise pro rozdělení finančních prostředků odsouhlasila rozdělení neinvestiční dotace v celkové výši 23,22 mil. korun a doporučila ZPK poskytnutí těchto dotací schválit. „Dotace budou po jejich schválení Zastupitelstvem PK jako součást vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a majetku Martin Záhoř.

O investiční podporu, pro kterou bylo v Programu alokováno 5 mil. korun, zažádalo 19 poskytovatelů sociálních služeb na 30 investičních akcí v celkovém objemu 7,48 mil. korun. Rada rozhodla o poskytnutí dotací v celkové výši 5 mil. korun.

(předkládá Martin Záhoř)