89. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
11. března 2024 13:27, Bc. Eva Mertlová

Podpora Nábytkové banky Plzeňského kraje

Rada schválila dotaci ve výši 600 tis. Kč pro Nábytkovou banku Plzeňského kraje, a to na provoz pro období březen – květen 2024. "V loňském roce, kdy Nábytková banka Plzeňského kraje vznikla, jsme vznik a provoz podpořili, protože jde o projekt, který dává smysl z hlediska konceptu cirkulární ekonomiky. To v praxi znamená, že nábytková banka dává druhou šanci nábytku a vybavení domácnosti, které by se jinak hromadily jako odpad. Předchází tedy vzniku většího množství komunálního odpadu," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard a dodává: "Tento nábytek a vybavení se tak stávají materiální pomocí pro nízkopříjmové domácnosti.“ Nábytková banka PK je součástí České federace nábytkových bank a re-use center, z.s., která sdružuje napříč ČR společensky a environmentálně prospěšné organizace předcházející vzniku komunálního odpadu.

(předkládá Josef Bernard)

Poskytnutí dotace obci Břasy na fungování přívozu Darová

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace obci Břasy ve výši 370 tisíc Kč na částečné pokrytí nákladů na projekt "Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2024". Zbylé finanční prostředky na realizaci jsou předpokládány z vlastních zdrojů obce Břasy a z tržeb za poskytovanou službu. Projekt je Plzeňským krajem podporován od roku 2014. "Provoz přívozu byl v minulém roce zajištěn celoročně po všechny dny v týdnu a byla ponechána i prodloužená provozní doba od 5 do 20 hodin," konstatoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek a vyčíslil: "Za období provozu dvanácti měsíců loňského roku bylo převezeno cca 20 tisíc osob a 14 tisíc automobilů." V roce 2023 činily tržby za převoz 561 390 Kč a v roce 2024 jsou plánovány ve výši 700 000 Kč. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1 921 000 Kč.

(předkládá Pavel Čížek)

Podpora nadačního fondu západočeských olympioniků

Nadační fond západočeských olympioniků požádal Plzeňský kraj o podporu sportovců seniorů, kteří v minulosti vynikajícím způsobem reprezentovali svou vlast na olympijských hrách, mistrovství Evropy, Závodu míru či jiných významných soutěžích. "Cílem schválené podpory 500 tisíc korun je především zajištění zmírnění následků tíživé zdravotní a sociální situace, do které se sportovci senioři dostali," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc s tím, že o počtu sportovců a výši konkrétní poskytnuté podpory rozhodne správní rada nadačního fondu. "Finanční prostředky budou využity jako tzv. humanitární podpora sportovních legend s ohledem na jejich zdravotní stav, sociální zázemí a dosažené sportovní výkony ve formě přímé finanční částky a dále pak jako finanční zajištění zdravotní rehabilitace bývalých sportovců," doplnil Vladimír Kroc. Finanční prostředky budou poskytnuty nadačnímu fondu pro realizaci pomoci v rámci projektu „Humanitární podpora fyzických osob – legend sportu, které se dostaly do tíživé zdravotní a sociální situace“.

Podpora sportu Plzeňským krajem

Rada schválila dotaci 200 tis. Kč pro Plzeňský krajský atletický svaz na technické zajištění školních i mimoškolních soutěží dětí a mládeže Plzeňského kraje v atletice jednotlivců i družstev pro letošní rok. V rámci zařazení Nadačního fondu Basketbal Plzeň a také Nadačního fondu Volejbal Plzeň mezi Sportovní akademie Plzeňského kraje schválila rada dotaci 1 mil. Kč pro každou z akademií – celkem tedy 2 mil. Kč pro oba subjekty. "Basketbalový klub v Plzni je historicky velmi úspěšným klubem v celém kraji. Má kompletní strukturu všech mládežnických družstev od přípravek po juniory do 23 let, muži jsou účastníky 1. basketbalové ligy, hráli i národní basketbalovou extraligu. Mládežnická družstva se účastní nejvyšších extraligových soutěží. Úspěchy mají připsané na extraligové úrovni i volejbalisté Volejbalu Plzeň, kteří ve svých řadách mají úspěšné hráče z Klatov, Rokycan i dalších částí kraje napříč věkovými kategoriemi," říká náměstek hejtmana Vladimír Kroc. Dotace budou využity na startovné hráčů, náhrady trenérům, zapůjčení sportovních potřeb, měřící certifikovanou techniku a také lékařskou a fyzioterapeutickou činnost.

Dotaci na letošní rok krajská rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu pro Akademii individuálních sportů Plzeňského kraje, a to ve výši 1,5 mil. Kč. "Neinvestiční dotaci využije Akademie individuálních sportů PK na pokrytí náhrad trenérům, náklady fyzioterapeutům, masérům, lékařům, výživovým specialistům či sportovním psychologům," vysvětluje Vladimír Kroc s tím, že AIS PK má už nyní na kontě řadu úspěšných jmen, ale již nyní má další úspěchy před sebou. "Dvě absolventky akademie už získaly účastnická místa na olympijských hrách v Paříži, a to sportovní střelkyně Veronika Blažíčková a slalomářka na divoké vodě Antonie Galušková," doplňuje Vladimír Kroc.

Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni

Dotace v celkové výši 8,6 mil. Kč je poskytnuta na základě Memoranda o spolupráci, jehož obsahem je zapojení studentů ZČU do poradenství osobám v obtížných životních situacích, podpora technického vzdělávání formou motivace žáků a studentů ZŠ a SŠ o studium v technických oborech, využití výzkumných center, podpora a poradenství pro malé a střední podnikatele, vykonávání praxe studentů pedagogické fakulty na školách zřizovaných Plzeňským krajem aj.

Západočeská univerzita využije dotaci na realizaci těchto projektů:
• Popularizace vědy ve výši 1 550 000 Kč
• Technická olympiáda ve výši 350 000 Kč
• Didaktiky vzdělávání ve výši 930 000 Kč
• Střední školy ve výši 1 280 000 Kč
• Základní školy/dětské univerzity ve výši 1 290 000 Kč
• Academ. Career ve výši 2 400 000 Kč
• Zapojení odborníků ve výši 300 000 Kč
• Sport ve výši 500 000 Kč

(předkládá Vladimír Kroc)

Služby filmové kanceláře pro Plzeňský kraj

Rada kraje schválila smlouvu na předmět plnění „Služby filmové kanceláře pro Plzeňský kraj“ uzavřenou se zapsaným spolkem Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj, z.s., a uložila radnímu pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu tuto smlouvu podepsat.

Filmová kancelář je osvědčeným nástrojem podpory kulturního dění a cestovního ruchu v kraji, spolupracuje jako odborný poradce v rámci hodnocení žádostí o dotace z Programu podpory audiovizuálních děl, který vyhlašuje Plzeňský kraj. Aktuálně byly služby filmové kanceláře Plzeňskému kraji poskytovány na základě dvouleté smlouvy, jejíž platnost skončí 31. 3. 2024. "Nyní je potřeba pokrýt požadované služby do konce letošního roku," uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka a upřesnil, že jde o finanční prostředky v max. výši 400 500 Kč.

Jak dále radní L. Picka naznačil, od roku 2025 se s ohledem na vyvíjející se praxi v ostatních krajích zvažuje jiná forma spolupráce. Probíhají jednání o možném přistoupení Plzeňského kraje jako člena spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj, z. s.

(předkládá Libor Picka)