90. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
11. března 2024 13:33, Bc. Eva Mertlová

Sanitka pro tachovskou polikliniku

Rada schválila a doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu individuální dotaci ve výši 1,3 mil. Kč pro Polikliniku Tachov. Organizace z dotace pořídí převozovou sanitku, která bude sloužit především pro převozy pacientů Lékařské služby první pomoci (LSPP). "Předpokládaná cena plně vybaveného vozu je odhadována na 1,7 – 1,8 mil. Kč. Většinu ceny tedy pokryje dotace Plzeňského kraje a zbylou část si uhradí sama organizace Poliklinika Tachov, která patří pod město Tachov," říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že poliklinika zajišťuje mimo jiné převozy pacientů k vyšetření nebo ošetření v rámci regionu Tachov. "Nově pořízená sanitka bude mimo jiné sloužit právě pro účely LSPP pro děti i dospělé v rámci Tachovska, a to po celou dobu, na niž je uzavřena smlouva na zajištění pohotovosti," doplnil Pavel Hais.

(předkládá Pavel Hais)

Program Zajištění obslužnosti venkova bude rozšířen o podporu pošt Partner

Od roku 2018 vyhlašuje Plzeňský kraj dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje. V letošním roce je podpora venkova rozšířena o podporu pošt Partner. Tyto dva dotační tituly budou vyhlášeny právě v rámci Zajištění obslužnosti venkova 2024. Krajská rada schválila vyhlášení obou titulů, a to s předpokládaným rozpočtem 5 mil. Kč na každý titul – celkem tedy 10 mil. Kč.

Oproti loňskému roku byl pro Podporu zachování prodejen v malých obcích PK 2024 rozšířen okruh obcí, které mohou žádat o dotaci. Jsou to obce do 500 obyvatel a dále obce do 2 000 obyvatel, které žádají pro svou část obce do 500 obyvatel. "Dotaci mohou obce využít na mzdové náklady prodavačky, na úhradu energií, pokud je budova ve vlastnictví obce a ta hradí tyto náklady místo provozovatele. Případně dotací může přispět provozovateli," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Vanka Petr s tím, že z dotačního titulu lze podpořit také pojízdnou prodejnu. "Obce mohou požádat i o vyšší částku, než tomu bylo v předešlých letech. Je to 250 tis. Kč pokud prodejnu provozuje obec, a 100 tis. Kč pokud obec hradí náklady na energie z vlastního rozpočtu. Potom lze hradit až 60 tis. Kč jako příspěvek provozovateli," doplnil Petr Vanka.

V loňském roce bylo čerpáno na tento dotační titul 2,65 mil. Kč na téměř 50 prodejen vč. pojízdných prodejen, v roce 2022 to bylo 2,48 mil. Kč na více než 50 prodejen a v roce 2021 šlo o 3,58 mil. Kč na 80 prodejen.

Podpora pošt Partner v malých obcích PK 2024 je určena pro obce do 2 000 obyvatel. Podmínkou udělení dotace je uzavření Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. a z dotace lze hradit čistou mzdu zaměstnance obce za jeho činnost zajišťující provoz pošty Partner. Obce mohou i v tomto titulu požádat o dotaci pro jiný subjekt, který poštu zajišťuje na jejich území, a to v rozsahu 10 – 150 tis. Kč. V současné době je v Plzeňském kraji v obcích do 2 000 obyvatel 40 – 50 pošt Partner.

O dotaci lze požádat od 15. – 29. 4. 2024 přes systém eDotace

(předkládá Petr Vanka)