Financování sociálních služeb

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci 2022

Návratná finanční výpomoc je poskytována jako součást vyrovnávací platby. Proto je nutné započíst do veřejných zdrojů úroky z návratné finanční výpomoci. Částky pro jednotlivé sociální služby jsou uvedené v příloze článku.

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023 a nový vzor Pověření výkonem SOHZ na rok 2023.

Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila dne 3. 10. 2022 usnesením č. 2609/22 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023.

Žádost o schválení poskytnutí finančních prostředků

Za podmínek uvedených v části V odst. 9 Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ je poskytovatel povinen požádat o souhlas s poskytnutím finančních prostředků právnické či fyzické osobě.

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb, které se konalo 21. 9. 2022

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 21. 9. 2022 na Krajském úřadu Plzeňského kraje.