Financování sociálních služeb

2. VYDÁNÍ Pravidel a postupů při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací PRO ROK 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupují v platnost aktualizovaná Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací pro rok 2024.

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024

Dne 10. 6. 2024 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1683/24 dodatky k dokumentům k poskytování finančních prostředků na sociální služby a vzor pověření výkonem SOHZ na rok 2025.

Ukazatele obvyklých nákladů a výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2025

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2024 svým usnesením č. 5002/24 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2025, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb. Ukazatele jsou dostupné v příloze tohoto článku.

Formuláře Žádost o navýšení vyrovnávací platby a Žádost o změnu údajů v Pověření výkonem SOHZ na rok 2024

V příloze článku naleznete formuláře žádostí o změnu v uzavřeném Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2024.

Výše úroků z Návratné finanční výpomoci na rok 2024

Návratná finanční výpomoc je poskytována jako součást vyrovnávací platby. Proto je nutné započíst do veřejných zdrojů úroky z návratné finanční výpomoci. Částky pro jednotlivé sociální služby jsou uvedené v příloze článku.