2. VYDÁNÍ Pravidel a postupů při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací PRO ROK 2024

obrazek
28. června 2024 12:33, Mgr. Magdaléna Uzlíková

V příloze článku naleznete aktualizované 2. VYDÁNÍ dokumentu PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačních programů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ PLATNÉ OD 1. 7. 2024.

Tento dokument nahrazuje předchozí 1. vydání dokumentu platné do 30. 6. 2024. Všechny změny oproti předchozí verzi jsou uvedeny v tabulce v úvodu dokumentu.

V souvislosti s výše uvedeným UPOZORŇUJEME PŘÍJEMCE DOTACE z každoročně vyhlašovaných mimořádných dotačních řízení MPSV určených na financování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb na povinnosti, které pro ně přijetí této dotace přináší. Pokud jsou v rámci mimořádných dotačních řízení MPSV financovány náklady na poskytování základních činností sociálních služeb, musí být přijatá dotace MPSV zaúčtována jako součást vyrovnávací platby do výnosů dané sociální služby. V součtu s ostatními výnosy z veřejných zdrojů určenými na financování základních činností sociální služby pak nesmí překročit výši vyrovnávací platby stanovené pro příslušný dotační rok v Pověření výkonem SOHZ! Náklady základních činností sociální služby hrazené z mimořádné dotace MPSV musí být také účtovány do nákladů sociální služby, aby nedošlo ke zkreslení skutečných nákladů sociální služby.


Soubory ke stažení