Formuláře v rámci výkonu státní pam. péče v přenesené působnosti

Formuláře žádostí ke kulturním památkám

Zde naleznete formuláře žádostí o závazné stanovisko na obnovu a restaurování národní kulturní památky, o souhlas s přemístěním movité a nemovité kulturní památky a národní kulturní památky pro Krajský úřad Plzeňského kraje.