Památková péče

Soutěž Památka Plzeňského kraje 2023

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2023 již šestý ročník soutěže „Památka Plzeňského kraje“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat pro nejlepší obnovu památky je možné prostřednictvím internetové ankety...

Fotovoltaické systémy v památkové péči

Kulturní památky, historická města a vesnice a kulturní krajina jsou součástí cenného a nenahraditelného odkazu našich předků a zároveň jsou jedním z důležitých předpokladů pro rozvoj turistického ruchu.

Informace pro postup občanů ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče

Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury

Odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav