Program rozvoje kraje

Proběhlo veřejné projednání SEA k návrhu PRPK 2022+

V rámci veřejného projednání byl představen návrh Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+ a Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

POZVÁNKA na veřejné projednání návrhu PRPK 2022+ a posouzení jeho vlivů na životní prostředí

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání návrhu dokumentu Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+ a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (proces SEA)

Návrh dokumentu "Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+" dokončen

Díky aktivní činnosti zejména členů pracovních skupin byl dokončen návrh dokumentu "Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+". Aktuální znění jednotlivých částí návrhu dokumentu je součástí tohoto článku.

Návrh PRPK 2022+ projednán s veřejností

Dne 2. 2. 2023 byl v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje projednán s veřejností návrh střednědobého dokumentu "Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+" ..

POZVÁNKA na veřejné projednání návrhu strategického dokumentu „Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+“

Plzeňský kraj Vás tímto srdečně zve na veřejné projednání návrhu strategického dokumentu „Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+“, které se uskuteční dne 2. 2. 2023 od 9. hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.