Programy podpory rozvoje zemědělského podnikání

Programy podpory zemědělského podnikání

Na stránkách MZe ČR v sekci "Podpora z EU a národní dotace" jsou dostupné přehledné informace o podpoře zemědělství z prostředků státního rozpočtu České republiky, v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie i z jiných zdrojů.