Podnikání v zemědělství

Podnikání v zemědělství

Podnikání v zemědělství je upraveno v § 2e a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.