Základní povinnosti zemědělského podnikatele

Základní povinnosti zemědělského podnikatele

dle § 2f odst. 1,2,3,4,5 zákona o zemědělství