Evidence zemědělského podnikatele

Evidence zemědělského podnikatele

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se dle ustanovení § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zaevidovat.

Statistiky počtu evidovaných zemědělských podnikatelů

Na stránkách Ministerstva zemědělství jsou pro veřejnost dostupné souhrnné informace o počtu evidovaných zemědělských podnikatelů v ČR.

Vydávání výpisů z evidence zemědělských podnikatelů

Informační systém Evidence zemědělských podnikatelů (EZP), ve kterém jsou vedeny údaje o zemědělských podnikatelích evidovaných na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, byl zprovozněn na centrální úrovni na konci roku 2007. Informační systém EZP umožňuje vydávat též výpisy z evidence zemědělských podnikatelů.

Co se rozumí zemědělskou výrobou

dle § 2e odst. 3 zákona o zemědělství