Statistiky počtu evidovaných zemědělských podnikatelů

obrazek
24. července 2015 08:53, aktualizováno 07:59,

Na stránkách Ministerstva zemědělství jsou pro veřejnost dostupné souhrnné informace o počtu zemědělských podnikatelů v ČR evidovaných na základě zákona č. 252/1997 Sb.. o zemědělství § 2f.

Počty evidovaných zemědělských podnikatelů jsou členěny podle let a krajů a jsou k dispozici na této adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/statistiky/