Rozpočet Plzeňského kraje

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2006

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 242/05 ze dne 20. 12. 2005 rozpočet kraje na rok 2006.

Schválený rozpočet na rok 2004

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 455/03 rozpočet kraje na rok 2004.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2005

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 8/04 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2005.

Schválený rozpočet PK na rok 2003

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo rozpočet PK na rok 2003.