Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - prodej pozemku v k. ú. Přešín

Prodej pozemku v k. ú. Přešín