Byly oceněny nejlepší stavby Plzeňského kraje za loňský rok

obrazek
08. září 2023 12:24, aktualizováno 12:40, Bc. Patrik Pátek
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 byl ve stejnojmenné soutěži udělen třem stavebním dílům. Vítězný titul si odnesly novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni. Cenu poroty si vysloužila rekonstrukce Semlerovy rezidence v Plzni. Tři plzeňské stavby porota ohodnotila čestným uznáním – bytový dům pro seniory na Nové Hospodě, rodinný dům na Bručné a sportovní halu v Krašovské ulici. Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala záchrana Domu U Tří růží v Nepomuku, Cenu primátora města Plzně nové bytové domy Světovar. A plzeňský Světovar bodoval i u Ministerstva průmyslu a obchodu, které ocenilo rekonstrukci místního bývalého pivovaru na TechTower. Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví zamířila k rekonstrukci tramvajové vozovny v Plzni.

Ve finále letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se utkalo 21 nominovaných stavebních děl, z nichž odborná porota vybírala ta nejpovedenější. „Letos se v soutěži opět sešla řada kvalitních staveb. A tak jsme jako porota využili možnosti zvolit vítěze ve více soutěžních kategoriích a udělili titul Stavba roku Plzeňského kraje mezi novostavbami, rekonstrukcemi a stavbami pro bydlení,“ vysvětlil Miloslav Michalec, předseda poroty a vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni si titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 podle odborné poroty zasloužila za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby, která vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům. Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni byla titulem oceněna za to, že po náročných stavebních a restaurátorských pracích byla této památce navrácena podoba její největší slávy. A Rezidence Hradišťská v Plzni-Slovanech titul získala za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo dbáno na každý detail a kde nápadité spojení materiálů a struktur dalo vzniknout jednotnému a výraznému celku.

Vedle titulů se udělovala také Cena poroty, která putovala Západočeské galerii a její rekonstrukci Semlerovy rezidence v Plzni. Porota ocenila kvalitní obnovu kulturní památky a její zpřístupnění široké veřejnosti.

Čestného uznání odborné poroty se dostalo dalším třem plzeňským stavbám – bytovému domu pro seniory na Nové Hospodě za citlivé provedení stavby v kontextu okolí a zdařilou intimitu bydlení, rodinnému domu na Bručné za vysoce kvalitní návrh, moderní architekturu a komplexní řešení včetně interiéru a zahrady a sportovní hale v Krašovské ulici za moderně a funkčně pojatou stavbu a kombinaci všech prvků do jednoho celku.

Novému univerzitnímu centru Lékařské fakulty v Plzni směřovala také Cena veřejnosti, která se každoročně uděluje na základě výsledků internetového hlasování. To se letos poprvé uskutečnilo na novém webu www.mapastavbyrokupk.cz, kde byly představeny všechny nominované stavby, a zaznamenalo dosud nejvyšší počet hlasujících. „Už popáté můžeme v rámci soutěže předat cenu velmi speciální stavbě. Jde o výukové a výzkumné pracoviště, které nejen dělá z mladých lidí lékaře, ale také přispívá k prodloužení lidského života. Stavba je velmi zdařilá a její účel je geniální. Přál bych si, aby toto místo bylo pro studenty a vědce stále atraktivní. Skládám poklonu projektantům a stavitelům, kteří se tomuto tématu věnovali,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže „Obzvláště mě těší, že nový portál Mapa stavby roku Plzeňského kraje přilákal k hlasování mnohem více lidí,“ dodal. Na online mapě Stavby roku Plzeňského kraje je krom těch letošních představena více než stovka staveb oceněných v soutěži už dříve. Díky fotkám, videím a GPS souřadnicím si z nich lidé mohou vybírat své turistické cíle.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla obnova Domu U Tří růží v Nepomuku. „Velmi si cením rekonstrukce tohoto historicky cenného barokního domu, jenž opět získal autenticitu a stal se objektem, kolem něhož nelze projít bez povšimnutí. Skloubení soudobého komfortu bydlení s nostalgií starých časů má nejen své neodolatelné kouzlo a šarm, ale svědčí i o řemeslné profesionalitě tvůrců a jejich citu pro detail,“ komentoval udělení ceny hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Cena primátora města Plzně patří novým bytovým domům na Světovaru v Plzni. „Projekt Bytových domů Světovar plně odpovídá naší představě o moderní a kvalitní architektuře. Architektům se podařilo navázat na atmosféru místa a blok domů citlivě zasadit do okolního prostředí, kterému dominují zrekonstruované městské inovační centrum TechTower a nová vozovna dopravních podniků. Tyto stavby snesou nejpřísnější evropská měřítka a společně píší novou urbanistickou historii Slovan,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Plzeňský Světovar se dočkal ještě dalšího uznání a to Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu pro TechTower. Přestavba památkově chráněných objektů v areálu bývalého pivovaru byla oceněna za příkladnou rekonstrukci brownfieldu na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje soutěži Stavba roku Plzeňského kraje záštitu.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví byla udělena rekonstrukci tramvajové vozovny v Plzni za náročnou přestavbu za plného provozu na moderní tramvajový areál, který nerušivě doplňuje plzeňskou čtvrť Slovany.
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a předání cen se uskutečnilo
7. září 2023 ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, oceněném v jednom z předchozích ročníků soutěže.

Během slavnostního večera vyhlásila svoji cenu i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Plzeň. V samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT paní Ing. Renata Böhmová z firmy 2projektanti s.r.o za projekt Novostavba rodinného domu v Bukovci. „Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2022 byla udělena naší odbornou porotou za celkové komplexní a moderní konstrukční řešení malého rodinného domu. Stavba se nachází v památkově chráněném území vesnické památkové zóny Bukovec a stojí v místě, kde se nacházela značně zchátralá zemědělská stodola. Hlavní geometrická hmota stavby i její samotné materiálové a technické pojetí se staly nosnými prvky návrhu domu. Jedná se o citlivé začlenění nové stavby do lokality s využitím ekologických prvků, materiálů a moderních stavebních konstrukcí. Spodní část domu obsahuje garážové a servisní provozy, obytná část zahrnuje přízemí a podkroví. Nadzemní část domu je provedena jako montovaná dřevostavba, konstrukce střechy je řešena tradičně vázaným krovem. Stavbu doplňuje zelená střecha nad garáží,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.Přehled oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2022

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni
(kategorie A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby. Významný prvek představuje barevné pojetí interiéru, které je do detailu dotažené použitým mobiliářem i doplňky.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za vkusné, účelné a architektonicky zdařilé řešení stavby. Výraz fasády nemá snahu dominovat či strhávat pozornost, naopak citlivě respektuje již realizované části kampusu. Interiér zaujme, pro orientaci důležitým, barevným pojetím, což se v celku projeví v ústřední schodišťové hale výrazným výtvarným efektem měnících se barev zábradlí jednotlivých podlaží. Špičkově vybavené učebny, laboratoře i doplňkové prostory – např. menza či buňky pro samostudium – vytváří moderní a podnětné prostředí budoucím lékařům.


Obnova velké synagogy a Rabínského domu v Plzni
(kategorie B)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 je udělen za navrácení této plzeňské památce chuti do života a podoby její největší slávy, kterou můžeme po náročných stavebních a restaurátorských prací náležitě ocenit.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za obnovu největší české synagogy a využití potenciálu židovské kultury ve městě. Celý projekt zlepšil technický stav památky a skvěle se vypořádal s restaurováním interiéru, který získal znovu lesk z dob největší slávy. Správným počinem bylo vybudování hydraulicky zvedaného podia v podlaze. V rámci prací došlo rovněž ke komplexní a citlivé rekonstrukci Rabínského domu, který byl navrácen k původnímu životu, včetně zcela nové mikve.

Rezidence Hradišťská, Plzeň – Slovany
(kategorie C)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za návrh a realizaci kvalitního bytového domu, kde bylo pečlivě dbáno na každý detail. Nápadité spojení jednotlivých materiálů a struktur dalo vznik jednotnému a výraznému celku.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za architektonicky a stavebně nápadité řešení vestavby bytového domu do úzké proluky mezi okolní starší zástavbu. Stavba na první pohled upoutá příjemně navrženým vzhledem s použitím obkladu v jemném béžovém odstínu a kombinace horizontálních tmavých ploch s okny s moderním designem. Návrh zaujal porotu výborným využitím místa a vhodným umístěním bytových jednotek a servisních ploch v šesti nadzemních a jednom podzemním podlaží.

CENA POROTY

Semlerova rezidence, Západočeská galerie v Plzni
(kategorie B)
Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní a chvályhodnou obnovu kulturní památky, zachování historického odkazu architektů Loose a Kulky a zpřístupnění objektu široké veřejnosti.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za obnovu unikátního interiéru a záchranu odkazu předních architektů počátku 20. století Adolfa Loose a jeho žáka Heinricha Kulky. Náročná obnova dispozice i jednotlivých prvků interiéru dala vyniknout originálnímu prostorovému uspořádání místností i Loosovu záměru materiálově i hmotově jedinečného pojetí mobiliáře. Na celkové kladné působení stavby má samozřejmě vliv rovněž citlivá obnova fasády, okenních a dveřních otvorů či souvisejícího pozemku. Výrazným počinem je zpřístupnění objektu veřejnosti, vytvoření návštěvnického centra a kavárny.


ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Bytový dům pro seniory, Plzeň
(kategorie C)
Čestné uznání poroty je uděleno za citlivé a zdařilé provedení stavby, která vhodně reaguje na kontext okolí. Uspořádání jednotlivých hmot i použitých materiálů určuje výraznou a žádoucí intimitu nabízeného bydlení.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za vzhledově jednoduché a účelné řešení stavby. Ta vyniká vhodným spojením dispozice a konstrukce jednotlivých bytových modulů. Budova, která je citlivě zakomponována do lokality, poskytuje příjemné prostředí pro pobyt klientů domova. Celá stavba působí klidným, přívětivým dojmem, čehož je dosaženo nejenom kombinací světlé omítky a dřevěných prvků na fasádě, ale rovněž celkovým uspořádáním jednotlivých hmot a samotné budovy na pozemku.

Rodinný dům Bručná, Plzeň
(kategorie C)
Čestné uznání poroty je uděleno za vysoce kvalitní návrh rodinného domu, užití principů moderní architektury a celkové komplexní řešení realizace včetně interiéru i zahrady.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za příkladnou a velice kvalitní realizaci rodinného domu. Okolí domu je obklopeno zahuštěnou zástavbou řadových domů, pozemek tedy nenabízel mnoho soukromí,přesto se autoři dokázali se zadáním se ctí vypořádat a navrhli moderní dům s klidným a intimním prostorem vnitřního atria. Porota oceňuje nápaditý návrh architektů i poctivé řemeslné zpracování stavební firmy, které je vidět u každého detailu. Dům se sice tváří nenápadně, ale poskytuje bydlení s vysokou přidanou hodnotou.

Sportovní hala města Plzně – Krašovská
(kategorie F)
Čestné uznání poroty je uděleno za moderně a funkčně pojatou sportovní stavbu, které nechybí architektonická lehkost a zároveň určitá materiálová surovost. Všechny prvky jsou ideálně nakombinovány do jednoho celku.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za doplnění volnočasové vybavenosti panelového sídliště Košutka na rozhraní města a krajiny. Stavba s devíti badmintonovými hřišti a tribunou je vybavena moderními technickými a technologickými prvky, které usnadňují její využívání jako i vegetační střecha a vsakovací koridory. Hmota objektu působí elegantně a v lokalitě přirozeně, zajímavě ji ozvláštňuje prosklená část s restauračním provozem.

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Dům U Tří růží
(kategorie B)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za záchranu a obnovu historicky cenného objektu. Výrazná rekonstrukce, opravdu tak říkajíc od podlahy, kladla vysoké nároky na řemeslnou profesionalitu i studium historických souvislostí.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za citlivou a překvapivě autenticky působící rekonstrukci barokního objektu z konce 18. století. Zachované i z fragmentů odvozené prvky – žulová ostění, záklopové stropy či kachlová kamna, byly obnoveny s veškerou péčí a respektem k historii. Dům, kolem kterého určitě prošlo mnoho lidí bez povšimnutí, se po rekonstrukci proměnil v obdivovanou perlu. V jednotlivých jeho prostorách dýchá nostalgie starých časů, přesto poskytuje soudobý komfort bydlení.

CENA PRIMÁTORA MĚSTA PLZNĚ

Bytové domy Světovar – blok G, Plzeň Skladová ul.
(kategorie C)
Cena primátora města Plzně je udělena za soudobý architektonický přístup k návrhu i realizaci a vytvoření jedinečné obytné struktury v Plzni na Slovanech.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za komplexní urbanistický a architektonický návrh obytného bloku. Projekt urbanisticky vhodně navazuje na kvalitní blokovou strukturu a výškovou hladinu Slovan. Výraz zástavby vytváří charakter této nové obytné části města. Je kladen důraz na užití kvalitních materiálů a na zapojení občanské vybavenosti v parteru, vstupní partie do domů mají individuální výraz i nápaditou vlastní informační grafiku. Dispozice využívají vhodným způsobem zapuštěné lodžie, skýtající intimní prostor pro obyvatele nových bytových domů.

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

TechTower Plzeň Světovar
(kategorie B)
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je udělena za příkladnou rekonstrukci brownfieldu, zahrnující část bývalého pivovaru, na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za následováníhodnou rekonstrukci památkově chráněných objektů v areálu bývalého pivovaru Světovar. Podařilo se zde najít potřebnou funkční náplň a tím část areálu uvést opětovně do života. Objekt s bývalou vodárenskou věží je modernizován se zaměřením na výzkumnou činnost. Pro nově vkládané funkce bylo efektivně využito stávajících prostor s maximální snahou o zachování historických prvků a konstrukcí. Zajímavý a překvapivý prvek, který se podařilo v objektu umístit, představuje zkušební bazén pro testování ponorek.

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň
(kategorie D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za náročnou rekonstrukci a modernizaci tramvajového depa za plného provozu na moderní tramvajový areál, který nerušivě doplňuje plzeňskou čtvrť Slovany z poloviny 20. století.
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za komplexní rekonstrukci a revitalizaci areálu tramvajové vozovny, která zásadním způsobem zvyšuje standart pro servis, údržbu a odstav tramvají. Architektonicky zajímavý prvek představuje uvozující administrativní objekt, který svým výrazem i barevností celek adekvátně doplňuje. Neopomenutelným kladem celého řešení je realizace extenzivní zelené střechy. Přestože se jedná o velkou hmotu haly, areál se z pohledu ze Slovanské aleje tváří úměrně a nerušivě.

CENA VEŘEJNOSTI

Hlavní budova Lékařské fakulty v Plzni
(kategorie A)


O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj.

Spoluvyhlašovateli jsou město Plzeň, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

Odborná porota
Ing. Milan Froněk;
Ing. arch. Václav Mastný;
Ing. arch. Miloslav Michalec;
Ing. arch. Edita Míková;
Ing. arch. Martin Spěváček;
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
 

Galerie