Canpack sází i na firemní kulturu

obrazek
03. listopadu 2023 16:27, Bc. Patrik Pátek

Zástupci Paktu zaměstnanosti spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem tentokrát zavítali do firmy CANPACK Czech s.r.o. ve Stříbře. Přestože firma zahájila svoji činnost až v roce 2020, rychle se zařadila mezi významné regionální zaměstnavatele, o čemž svědčí i letošní druhé místo v soutěži Zaměstnavatel roku Plzeňského kraje v kategorii do 500 zaměstnanců.

Firma je součástí skupiny CANPACK Group, která patří ke světovým lídrům v balení nápojů a ve svém závodě ve Stříbře se zabývá výrobou hliníkových plechovek pro nápojový průmysl. Aktuálně zaměstnává 164 zaměstnanců a její produkce se pohybuje kolem 1,3 miliardy plechovek ročně. Pokrývá většinu trhu v České republice a významně exportuje také do okolních zemí. „Díky nejnovějším technologiím a plně automatizovaným strojům, se tento podnik řadí mezi technologicky nejvyspělejší výrobní závody na světě,“ říká generální ředitel společnosti Attila Szabo. Personální manažerka Eliška Romanová k tomu dodává, že s tím souvisí potřeba vysoce kvalifikovaných pracovních sil a tlak na minimální fluktuaci zaměstnanců. „Zásadním tématem je pro nás posilování praxí žáků, a to zejména u maturitních elektrotechnických a mechatronických oborů,“ uvádí Romanová.


Společnost si zakládá na své vnitřní kultuře a bezpečnosti v provozu. Má výhradně své vlastní zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Nevyužívá agenturních pracovníků a zapojuje se do dění nejen ve své lokalitě. „Jsme moc rádi, že se firma aktivně zapojila do činnosti Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Jsme připraveni věnovat se jejím podmětům v oblasti automatizace a robotizace, což jsou oblasti, kterým se intenzivně věnujeme. Společně také chceme zkvalitňovat praktickou přípravu absolventů škol v Plzeňském kraji,“ reaguje manažer paktu zaměstnanosti Marcel Gondorčín.

Firma se ve spolupráci s městem Stříbro angažuje v řadě společensky odpovědných projektů, velký důraz klade na životní prostředí a podporu místní komunity, což ocenil starosta města Stříbra a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř i hejtman Rudolf Špoták. „Přesně takovéto společensky odpovědné firmy v Plzeňském kraji vítáme. Nejde o další montovnu, ale o plně automatizovaný provoz postavený na kvalifikované pracovní síle. Velmi inspirativní je i přístup k oblasti recyklace, kde lze hovořit o fungujícím příkladu cirkulární ekonomiky, což je koncept, o kterém se hodně hovoří, ale v praxi je zatím vzácný,“ hodnotí hejtman Rudolf Špoták skutečnost, že společnost rozmístila na Stříbrsku šedé kontejnery a věnuje se zpětnému sběru plechovek.

Návštěva byla zakončena společným zasazením jednoho z platanů, který firma přislíbila vysadit za každou miliardtou vyrobenou plechovku.

 


Galerie