Kraj s diecézí připomněl zbourání kostela v Nýrsku

obrazek
26. května 2023 20:35, aktualizováno 20:36, Ing. Helena Frintová

Podpisem společného prohlášení o nutnosti přistupovat k historickým objektům citlivě a s respektem k práci našich předků a jeho uložením v objektu farnosti v Nýrsku, bylo v pátek 26. května 2023 připomenuto 50. výročí zbourání tamního barokního kostela a 30 let od založení plzeňské diecéze.

Prohlášení podepsali Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský a Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje za účasti představitelů obce a široké veřejnosti. Stalo se tak během vernisáže výstavy, která dokumentuje tento svévolný čin totalitní moci ze dne 26. ledna 1973 dobovými fotografiemi.
Kostel stál na Dolním náměstí v Nýrsku, byl postavený stavitelem italského původu Markem Antoniem Gilmettim a vysvěcený roku 1712. Byl zmenšenou kopií dominikánského kostela sv. Vavřince v Klatovech od téhož stavitele.

Hejtman Rudolf Špoták v této souvislosti připomněl, že církev a věřící byli během totality v dlouhodobém ústranní, nicméně i pro ateisty byla návštěva kostelů místem, která jim umožňovala vnímat věci v širším kontextu. „I my hledáme sílu pro naši víru, snahu ukotvení v osobním životě či v okolním světě mnohdy právě ve světských stáncích,“ podotkl s tím, že Plzeňský kraj dnes s plzeňskou diecézí participuje na celé řadě společensko-kulturních projektů, při nichž je její role naprosto nezastupitelná. „Jsem proto rovněž velmi rád, že mohu plzeňské diecézi popřát do dalších let její činnosti i služby věřícím mnoho sil. Věřím, že v dnešní složité době, bude nápomocna v prošlapávání cesty člověka k člověku. Protože bez ohledu na vaši víru je to cesta k zamyšlení, k pokoře, k vyjádření úcty k životu a k lidem, k jejich názorům, strastem i radostem,“ dodal.


Text prohlášení:

Zbourání barokního kostela Čtrnácti svatých pomocníků v Nýrsku 26. ledna 1973 byl svévolný čin totalitní moci a tehdejších orgánů veřejné správy. U příležitosti padesátého výročí této události a třicátého výročí založení Diecéze plzeňské prohlašujeme, že k historickým památkám musíme vždy přistupovat s respektem k práci našich předků a s pečlivostí řádného hospodáře uchovávat toto dědictví i dalším generacím. Násilí a destrukce nejsou správným řešením a nesmí se již nikdy opakovat.
 


Galerie