Dopravní omezení během Půlmaratonu 22. dubna

obrazek
13. dubna 2023 14:46, aktualizováno 14. dubna 2023 13:04, Bc. Patrik Pátek

V době konání závodu se řidiči musí připravit na uzavírky silnic. Provoz bude omezen na trase závodu Plzeň - Bory - Litice - Šlovice - Dobřany - Lhota - Valcha od 9:50 do 13:00 hodin. Policisté z tohoto důvodu žádají všechny řidiče, aby v případě potřeby využili náhradní objízdné trasy, respektovali pokyny policistů a dočasná dopravní omezení po celou dobu závodu.

LITICE:

Uzavírka v době průběhu běžců:
9:50 - 13:00 hodin Ulice Klatovská, Plzeň 3 a Plzeň Litice
- v úseku od Borské věznice ke křižovatce ulic Klatovská/K Lávce
9:50 - 12:00 hodin Ulice Klatovská, Plzeň - Litice
- v úseku od křižovatky ulic Klatovská/K Lávce, ke křižovatce ulic Klatovská/Řepná/K Valše
10:00 - 11:40 hodin Ulice K Valše, Plzeň - Litice
- v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše, ke křižovatce ulic K Valše/Osadní: následně bude omezen průjezd křižovatky ulic K Valše/Osadní/náběh na most přes vodní nádrž do 12:50 hodin
10:00 - 11:00 hodin Ulice Klatovská, Plzeň - Litice a silnice I/27H
- v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše až do obce Šlovice ke křižovatce se silnicí III/18034
10:40 - 12:50 hodin Ulice Osadní, Plzeň - Litice

ŠLOVICE:

Uzavírka v době průběhu běžců:
10:00 - 11:00 hodin Silnice I/27H
- v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše, Plzeň - Litice až do obce Šlovice ke křižovatce se silnicí III/18034
10:05 - 11:40 hodin Silnice III/18034
- v úseku z obce Šlovice na začátek města Dobřany, ulice Plzeňská

DOBŘANY:

Uzavírka v době průběhu běžců:
10:10 - 11:50 hodin Dobřany
- od budovy Bögl A Krýsl, silnice III/18034 ze Šlovic – průtah ulicemi Plzeňská, Školní, náměstí T.G.M., Lidická, Mostecká, Pobřežní
10:30 - 12:30 hodin silnice III/18043
- v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, Dobřany, kolem chatové oblasti Kamínek, ulicí Dobré Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň – Lhota

LHOTA:

Uzavírka v době průběhu běžců:
10:30 - 12:30 hodin Silnice III/18043
- v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, Dobřany, kolem chatové oblasti Kamínek, ulicí Dobré Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská
10:40 – 12:30 hodin Silnice III/18043
- v úseku od křižovatky ulic K Sinoru/Novoveská, ke křižovatce ulic K Sinoru/U Čertovy díry, Valcha

PLZEŇ 3 a VALCHA:

Uzavírka v době průběhu běžců:
9:50 - 13:00 hodin Ulice Klatovská, Plzeň a Plzeň - Litice
- v úseku od Borské věznice ke křižovatce ulic Klatovská/K Lávce
9:55 - 13:00 hodin Ulice K Lávce, Plzeň – Valcha
10:40 - 12:50 hodin Ulice U Čertovy díry, Plzeň – Valcha


Na omezení v MHD se musí připravit také cestující

V době konání závodů dojde k omezení a zrušení spojů PMDP, a.s. linky č. 26 Bory-Nová Ves a linky č. 21 Bory-Litice. Dále linky ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. č. 450561 spojů 103 a 104 v čase od 10:00 do 13:00 hodin.
Konkrétně se jedná o níže uvedené spoje:


Linka č. 26 Bory-Nová Ves
- spoj s odjezdy z Bor v 10:30, 11:20 a 12:10 hodin pojedou zkrácenou trasu pouze do zastávky Valcha,
- zastávky Pod Dubovkou a Lhota nebudou obslouženy na těchto spojích, dané zastávky budou pro tyto spoje zrušeny.

Linka č. 26 Nová Ves-Bory
- spoje s odjezdem ze Lhoty v 10:48, 11:38 a 12:28 hodin neobslouží zastávky Lhota, Pod Dubovkou a Lašitov, dané zastávky budou pro tyto spoje zrušeny,
- linka v těchto časech pojede jen zkrácenou trasu ze zastávky Valcha.

Linka č. 21 Bory-Litice
- spoj s odjezdem z Bor v 10:07 hodin bude zrušen,
- na spojích s odjezdy z Bor v 11:07 a 12:07 hodin nebudou obslouženy zastávky Věznice Bory, U Přehrady, Tyršův sad, Višňovka, Přeučilova,
- obslouženy budou dle jízdního řádu zastávky Bory, Náves Litice, Litice se změnou - spoje budou odkloněny obousměrně objízdnou trasou - odklonem Kaplířovou ulicí, silnicí I/27, Řepnou a Klatovskou ulicí. V ulici Řepná bude vytvořena obousměrná náhradní autobusová zastávka „Náves Litice“,
- v úseku Bory – U Přehrady (a zpět) bude zajištěna od 7:30 do 16:00 hodin bezplatná kyvadlová doprava.

Linka č. 21 Litice-Bory
- spoj s odjezdem z Litic v 10:17 hodin bude zrušen,
- na spojích s odjezdy z Litic v 11:17 a 12:17 hodin budou omezení a odklony stejné jako v opačném směru uvedeném výše.

Linka č. 450561 – spoje 103 a 104
- pro obsloužení zastávky Plzeň, Náves Litice MHD, budou spoje odkloněny obousměrně objízdnou trasou - odklonem Kaplířovou ulicí, silnicí I/27, Řepnou a Klatovskou ulicí. V ulici Řepná bude vytvořena obousměrná náhradní autobusová zastávka „Náves Litice“.


 


Galerie