Hejtman blahopřál Windfriedu Baumannovi k jeho 80. narozeninám

obrazek
10. května 2024 11:33, Ing. Helena Frintová

V rámci sympozia Germanistika v interregionu Bavorsko – Čechy, které se konalo 10. května 2024 na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, blahopřál hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a Václav Bernard, náměstek ministra dopravy a starosta městyse Všeruby, k 80. narozeninám docentu Winfriedu Baumanovi. Rodákovi z příhraničního Furt im Waldu, jenž se dlouhodobě angažuje v prohlubování kulturních vazeb mezi Bavorskem a Českem. Sympozium bylo uspořádáno na počest této významné pedagogické a vědecké osobnosti věnující se výzkumu a výuce germanistiky zaměřené zejména na Bavorsko.

Winfried Baumann se narodil 9. května 1944. Tento germanista a slavista z Furth im Waldu již více než 30 let neúnavně pracuje jako stavitel mostů mezi Bavorskem a Čechami v oblasti jazykovědy, literatury a kulturních věd. Od roku 1990 nejprve v Plzni, pak v Praze, později v Pardubicích a nyní opět v Plzni, zaměřil výzkum a výuku české univerzitní germanistiky na Bavorsko. Stejně jako nezávislý novinář neustále informuje své východobavorské čtenáře o aktuálním dění v České republice a opakovaně zdůrazňuje kulturní vazby mezi Bavorskem a Čechami.


„Děkuji za pozvání na sympozium i možnost blahopřát panu docentovi k jeho životnímu jubileu. Tím, že jsem v Německy čtyři roky pracoval a vyrostl jsem v Domažlicích 15 kilometrů od hranic, tak mám spolupráci a soužití téměř v genech. K Bavorsku a Německu jsem tak měl vždy blízko. A i v rámci své funkce se snažím naše regiony maximálně propojit tak, aby hrabice zůstaly jen na mapě,“ řekl účastníkům sympozia hejtman Rudolf Špoták a dodal: „S tím, co pan docent Baumann dokázal za ty roky vybudovat, se to nedá porovnávat, ale myslím si, že je to další příklad toho, že je stavění mostů a prohlubování příhraniční spolupráce pro nás důležité.“

Tisíce jeho vědeckých a žurnalistických publikací dnes tvoří impozantní životní dílo člověka, který spojoval národy. Který se na hranicích narodil a vždy je vnímal se zvláštní citlivostí. V neposlední řadě sehrál Winfried Baumann důležitou roli jako garant programu Areálová studia: Bavorská studia - v počáteční fází plzeňského magisterského programu, jediného svého druhu na světě, který se zaměřuje na Bavorsko z interdisciplinární perspektivy, a přispěl tak k institucionalizaci akademického zkoumání Bavorska česk ou germanistikou.

Účastníci sympozia, kolegové Winfrieda Baumanna, souputníci a přátelé, se budou ve svém celodenním programu věnovat vědeckým přednáškám na životní téma Winfrieda Baumanna Bavorsko a Čechy/Česko. V pěti sekcích proberou témata bavorsko-českých politických vztahů, rozvoj hospodářství a přeshraniční spolupráce, i odraz vzájemných vztahů v dílech literárních autorů Josefa Blaua, Hanse Multerera, Šimona Baara či Franze Kafky. O literárních a kulturních perspektivách bavorsko-českého sousedství na příkladu Winfrieda Baumanna bude hovořit Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.


Galerie