Hejtman zavítal k výrobci kabelových systémů a výrobci recyklovatelných plechovek

obrazek
12. září 2023 14:48, aktualizováno 15. září 2023 07:38, Ing. Helena Frintová

Společně se zástupci Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje si v úterý 12. září hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták prohlédl výrobní prostory firmy MD ELEKTRONIK, spol s r.o. v Chotěšově a diskutoval s vedením společnosti o její aktivní účasti na projektech Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Poté se zúčastnil představení nejmodernějšího závodu na výrobu recyklovatelných hliníkových plechovek v ČR společnosti Ball Corporation. Její nový závod sídlí v průmyslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park v Plzni na Borských polích.

MD ELEKTRONIK spol. s r.o. vznikla původně v roce 1993 jako výrobní závod MD Elmont v Chotěšově. Mezi její hlavní výrobky patří koaxiální, datové a senzorické kabely, C-KLIC, či moduly pro elektroniku nebo kabely adaptéru. Orientuje se na dodávky pro elektromobilitu a v současné době se zabývá také výrobou robotů pro celou firemní skupinu. Kabelové svazky vyrábí na 350 typů vozidel pro 26 zákazníků doslova po celém světě. V Chotěšově zaměstnává téměř 2 400 pracovníků, z toho 2/3 žen.


„Tato společnost je významným a velmi aktivním partnerem Paktu zaměstnanosti PK. Podíleli se na přizpůsobování oborů pro automatizaci a robotizaci, spolupracují se školami: SOU eletrotechnické Vejprnická, Plzeň, SOU Domažlice - škola Stod, SPŠ strojnická Plzeň, INFIS Plzeň, VOŠ a SPŠE Plzeň a ZČU, a v rámci dlouhodobého vzdělávání se orientují na vzdělávací program na automatizace, školení mechatroniků a seřizovačů,. Podporují je i materiálně a orientují se i na spolupráci se ZŠ,“ zdůraznila Martina Bydžovská, konzultantka RRA PK.

Hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka upozornila i na to, že se tato firma nově zapojila do připomínkování výstupů průzkumů ve firmách zaměřených na potřebu digitálních kompetencí a pro inovace školského vzdělávacího programu. „Vzájemná spolupráce s firmou naplňuje cíle Paktu zaměstnanosti – propojování veřejné a privátní sféry a možnost pozitivního ovlivnění oblasti zaměstnanosti a trhu práce,“ vyzdvihla dále M. Bydžovská a dodala: „Jsme skutečně velmi rádi, že jsme se dohodli na rozvoji spolupráce i v dalších projektech Paktu, jako je Start kariéry v Plzeňském kraji, který je zaměřený na prevenci předčasných odchodů studentů ze vzdělávání, a na zahájení spolupráce i v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje.“

Hejtman Rudolf Špoták ocenil úzkou spolupráci a propojenost firmy a Paktu zaměstnanosti PK v oblasti nastavování vzdělávacího systému i zajišťování potřebných rekvalifikací, které napomáhají možnosti kariérního růstu zdejších zaměstnanců a udržení si práce ve chvíli, kdy je nahrazena automatizací výroby. „V této společnosti se díky automatizaci podařil snížit počet zaměstnanců za posledních šest let o tisícovku a díky interfiremnímu vzdělávání a začleňování lidí zpět do výroby si firma zaměstnance udržela,“ poukázal hejtman.

Další zastávkou pracovní cesty se stala budova výrobního závodu na výrobu recyklovatelných plechovek společnosti Ball Corporation. Stojí na Borských polích a vyniká především výrazným designem fasády v modrých barvách společnosti Ball. Produkce byla v tomto závodu spuštěna letos v dubnu a doplnila tak stávající výrobu v Ejpovicích u Plzně, která funguje již více než 25 let. Nový moderní výrobní závod zaujímá plochu 47 534 m² a vytvořeno zde bylo dalších 200 pracovních míst.


Při výstavbě výrobní haly a jejího okolí firma investovala do technologií minimalizujících dopady na životní prostředí. „Příkladem je například střecha, která je pokryta fólií s vysokou odrazivostí, což snižuje tepelný ostrov. Díky spolupráci s městem Plzeň je celá budova napojena na městský zdroj tepla, které je z velké časti vyráběno pomocí biomasy, čímž se snižuje uhlíková stopa. Ve vnitřním vytápění využíváme rekuperace tepla z výroby a nezapomínáme ani na úsporná LED svítidla. Čeká nás také instalace fotovoltaických panelů pro zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů,“ upozornil Radek Mádr, ředitel závodu Ball Beverage Packaging v Plzni. Nový výrobní závod a zároveň nové sídlo společnosti Ball na Borských polích je vůbec prvním projektem v rámci území Panattoni Pilsen Digital Park. Jedná se o rekultivovaný brownfield po části bývalých Škodových závodů.

„Trend poptávky spotřebitelů a tím pádem i výrobců nápojů po plechovkách stabilně roste každý rok. A to nejen v České republice. Je to tedy odvětví průmyslu, které má obrovský potenciál. Jsem přesvědčen, že přístup společnosti Ball je hodný následování. Přesně takové firmy v našem kraji chceme. Vždyť kde jinde, než v hlavním světovém městě výroby piva, by taková společnost měla působit,“ komentoval prohlídku závodu Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.
 


Galerie