Klatovské muzeum otevřelo novou moderní stálou expozici

obrazek
10. června 2024 14:48, Bc. Patrik Pátek

Zcela novou, atraktivní expozici dostalo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, které je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Po tříletém úsilí odborných pracovníků byly moderní prostory minulý týden slavnostně představeny a přináší zcela jiný zážitek, než na který byly návštěvníci dosud zvyklí.

„Klatovské muzeum se stává touto expozicí moderním muzeem tím, že opouštíme studené vitríny, vysoké stropy a dostáváme se do moderních nádherně nasvícených expozic, 3D projekcí, filmových věcí a to od doby kamenné, bronzové, přes husitství, Klatovskou madonu, spolkový život až po období poválečné,“ uvedl radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

V hlavní budově klatovského muzea byly v minulosti zpřístupněny již tři stálé muzejní expozice. První z nich byla otevřena v letech 1907–1944, druhá slavnostně odstartovala v roce 1951 a byla uzavřena v roce 1971 z havarijních důvodů budovy. Poslední expozice, veřejnosti přístupná v letech 1996–2016, byla nyní nahrazena zcela novou a moderní stálou expozicí, která je výsledkem několikaleté práce kolektivu odborných pracovníků. O tu odborní pracovníci usilovali od roku 2017. Finanční prostředky z Programu Evropské unie IROP se podařilo získat v roce 2020. Projekt Nové stálé expozice se zaměřil na celkovou obnovu výtvarného a prostorového řešení expozice v hlavní budově muzea. Součástí projektu bylo také restaurátorské a konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů, výroba a instalace výstavního nábytku a expozičních prvků, jakož i monitorování klimatických podmínek depozitárního uložení sbírkových předmětů. Cílem projektu bylo zefektivnění prezentace muzejních sbírek za použití nových moderních technologií, jako jsou audiovizuální prezentace a mobilní aplikace. Dále také rozšíření podmínek pro doprovodné programy včetně přednášek, divadelních vystoupení a koncertů.


Mezi hlavní aktivity projektu patřilo nové prostorové a výtvarné pojetí stálé expozice, restaurování vybraných knih a nábytku, konzervace sbírkového fondu z období pravěku a středověku, výroba kopií sbírkových předmětů pro expozici pravěku, zprovoznění multimediálního informačního systému a dovybavení konzervátorské dílny. „Plzeňský kraj na všechnu tuhle nádheru za téměř 40 milionů korun přispěl zhruba dvaceti procenty, a hradil i další věci, které vychází z provozu klatovského muzea. Rozhodně stojí za to se sem přijít podívat,“ dodal Libor Picka.

Nová expozice a moderní formy prezentace a propagace nabídnou návštěvníkům větší motivaci k návštěvě, neboť zde bude možné zhlédnout a zažít historii Klatovska a přiblížit život v oblasti Pošumaví. Projekt významně rozšíří rámec doplňkových aktivit pořádaných muzeem a zdůrazní jeho vzdělávací funkci. Klatovské muzeum nyní zve všechny zájemce, aby se přišli podívat na novou expozici, která přináší moderní a interaktivní pohled na bohatou historii regionu. „Jedinou věc, kterou bych rád uvedl, že ze všech exponátů, které tu již byly a nejsou, zde zbyl pouze medvěd, jež byl střelen na Šumavě. Ten tu dnes stojí jako připomínka těch časů minulých,“ připomněl Picka.
 


Galerie